Nazwa zadania: „Budowa drogi gminnej w Poturzynie”

Gmina Telatyn w 2022 roku realizuje zadanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą: „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” Kwota dofinansowania: 802 435,27 PLNCałkowita wartość zadania: 1 236 886,61 PLNZakres robót obejmuje budowę odcinka…

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Łykoszynie”

Gmina Telatyn w 2022 roku realizuje zadanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą: „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Łykoszynie”Kwota dofinansowania: 401 224,21PLNCałkowita wartość zadania: 407 902,13PLNZakres…