Gmina Telatyn w 2021 roku realizuje zadanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą: „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”

Nazwa zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TELATYNIE”

Całkowita wartość zadania: 155 190,97 PLN

Dofinansowanie z RFI L: 155 190,97 PLN

Krótki opis zadania:

Zakres robót obejmuje rozebranie instalacji odgromowej, gąsiorów, obróbek blacharskich, pokrycia dachowego, folii dachowej;  ołacenia dachu; mocowanie folii dachowej; ołacenie dachu; wykonanie nowego pokrycia z blachy powlekanej 511,55m²; montaż nowych obróbek i gąsiorów; wykonanie instalacji odgromowej; wykonanie pozostałych robót przewidzianych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.