Dlaczego warto tu zainwestować?

Bez wątpienia największym atutem gminy Telatyn jest brak zakładów, które mogłyby stanowić konkurencję dla powstałego przetwórstwa. Powierzchnia w gminie Telatyn objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w 100 %.  Urząd Gminy w Telatynie jest w posiadaniu szkoły w Żulicach, która kiedyś była dworem. Dwór ten po II wojnie światowej przeznaczony był początkowo na mieszkania. W latach 1954-1955 znajdował się już bardziej w stanie półruiny. Natomiast około 1975 roku został odbudowany i dość gruntownie przekształcony. Od tamtej pory mieściła się w nim szkoła podstawowa, która obecnie jest opuszczona. Dookoła tej szkoły jest duży plac zieleni, który można zagospodarować. Warto jest wspomnieć też o funkcjonowaniu na terenie gminy Telatyn Oddziału Rehabilitacyjnego w Łykoszynie jak i o Centrum Medycznym, które znajduje się w samym centrum Telatyna. W Telatynie istnieje również oczyszczalnia ścieków z wolnymi mocami przerobowymi, gdzie istnieje możliwość podłączenia zakładów przetwórczych. Oczyszczalnia ta będzie modernizowana. Długość sieci kanalizacyjnych wynosi ok. 40 km, gdzie dostęp do kanalizacji ma około 38 % mieszkańców gminy Telatyn. Istnieją też place buraczane, które można wykorzystać do różnej promocji swojego przedsiębiorstwa. Jeden  plac mieści się w miejscowości Poturzyn  (ok. 2,60 ha), a dwa mniejsze są w miejscowości Telatyn  (1,03 ha) i Łachowce (ok. 1,20 ha). Gmina ma na uwadze, że nie wszystkie miejscowości mają sieci kanalizacyjne i w związku z powyższym przewiduje w przyszłości budowę takiej sieci.