Jednostki organizacyjne


Kod pocztowy

22-652 Telatyn

Miejscowość

Telatyn

Nr telefonu

(084) 6613718
email bpgtelatyn@op.pl

Kod pocztowy

22-652 Telatyn

Miejscowość

Telatyn

Nr telefonu

(084) 6613110

Nr faxu

(084)6613110
 

Kod pocztowy

22-652 Telatyn

Miejscowość

Telatyn

Nr telefonu

(084) 6613116
strona www sp.telatyn.pl