Wsparcie dla inwestora

Poziom lokalny

W Urzędzie Gminy Telatyn z myślą o obsłudze inwestora zostało utworzone Biuro Obsługi Inwestora. Inwestorzy, którzy zdecydują się na inwestycje na terenie gminy Telatyn zostaną objęci opiekę pracownika przy procedurach administracyjnych jak i prawnych, które będą związane z procesem inwestycyjnym, dodatkowym atutem jest również możliwość uzyskania ulgi podatkowej.

Sprawami, które są związane z informacją jak i promocją gospodarczą gminy Telatyn oraz inwestycjami zajmuje się samodzielne stanowisko pracy do spraw budownictwa, infrastruktury i planowania przestrzennego Urzędu Gminy Telatyn.

Inwestorowi zostanie udzielona informacja w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych. 

Poziom regionalny

Na poziomie regionalnym oferujemy częściowe wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027.

https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/

Częściowe wsparcie na utworzenie nowego miejsca pracy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych czy wsparcie procesów rekrutacji i szkolenia można uzyskać we wskazanych Urzędach Pracy.

https://wuplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

https://tomaszowlubelski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

Centrum Obsługi Inwestora/Eksportera

Działania prowadzone przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. wspiera ogólnopolska sieć regionalnych Centrów Obsługi Inwestora – Partnerów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. COI powstały w ścisłej współpracy z marszałkami województw statutowo odpowiedzialnymi za promocję województwa i funkcjonują głównie w strukturach urzędów marszałkowskich i agencji rozwoju regionalnego.

Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=26&action=details&node_id=9079

https://www.paih.gov.pl/regiony/coi

Poziom krajowy

Na poziomie krajowym przyznawane są granty rządowe na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/granty_rzadowe

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Gmina Telatyn- oferta inwestycyjna 2 MB 459