DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Telatyn  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://telatyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 1 czerwca 2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20 września 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·         Brak opisów tekstowych dla niektórych elementów typu, button.

·         Brak automatycznego syntetyzatora mowy.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

·         Ze strony można swobodnie korzystać przy użyciu wyłącznie klawiatury.

·         Strona posiada możliwość włączenia opcji ułatwiających korzystanie ze strony osobom niepełnosprawnym:

o    Narzędzia dostępności

o    Powiększ tekst

o    Zmniejsz tekst

o    Skala szarości

o    Wysoki kontrast

o    Negatyw

o    Podkreśl linki

o    Czytelniejsza czcionka

·         Strona nie posiada tekstów zapisanych w formie graficznej.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publicznych