O Gminie

Gmina ta jest idealnym miejscem do życia jak i prowadzenia biznesu. Unikalne położenie
Grzędy Sokalskiej sprawia, że Gmina położona jest na szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo
terenach, które decydują o ogromnych możliwościach wykorzystania tego terenu dla celów
turystycznych, rolniczych i przetwórczych. Nieskażone środowisko daje możliwość
zdrowotnego życia, inwestycji w zielone technologie, smacznej i zdrowej żywności,
ekologicznego rolnictwa oraz wysokiej jakości produktów rolnych. Jest to miejsce idealne
również do spędzania wolnego czasu podziwiając piękno i walory przyrodnicze tej ziemi.