Program „Czyste powietrze w gminie Telatyn!”

Program „Czyste Powietrze” to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy!
Dzięki środkom z programu, każdy właściciel bądź współwłaściciel budynku jednorodzinnego może uzyskać realne wsparcie finansowe swojej inwestycji w lepsze- bardziej efektywne, przyjazne zdrowiu i środowisku – źródło ciepła.


W celu zgłębienia informacji na temat programu zapraszamy do odwiedzenia stron Internetowych : www.czystepowietrze.gov.pl, https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html
Jednocześnie informujemy, iż w Urzędzie Gminy Telatyn funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, pokój nr 10, tel. 84 66 13 110 wew. 40
Dotychczas na terenie Gminy Telatyn zostało złożonych 47 wniosków o dofinansowanie.

Zrealizowano 18 inwestycji.

Kwota wypłaconych dotacji w Gminie Telatyn to aż 423 931,76 zł !!!