kgw

KGW w Gminie Telatyn

Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Telatyn – aktywnie działamy, ogromny potencjał mamy!!!

Aktualnie na terenie Gminy Telatyn istnieje 15 Kół Gospodyń Wiejskich. Skupiają one ponad 170 aktywnych kobiet, które perfekcyjnie łączą swoje domowe i zawodowe obowiązki z działalnością w Kołach Gospodyń Wiejskich. Panie  nie tylko aktywnie działają i współpracują z Gminą Telatyn ale również podejmują liczne inicjatywy na rzecz swoich lokalnych społeczności, przeistaczając spokojne wsie w miejsca aktywne i pełne życia. Panie uczestniczą w świętach i wydarzeniach lokalnych, prowadzą warsztaty kulinarne i rękodzielnicze, organizują imprezy, uczestniczą w spotkaniach, jeżdżą na wycieczki, oraz wspierają swoją pomocą kulinarną imprezy organizowane na terenie Gminy. Wydarzenia te uświetniają swoimi potrawami i pozytywnym usposobieniem. Ich działalność skupia się na zachowaniu lokalnej tradycji, ciągłości kulturowej i zwyczajów – panie popularyzują zarówno kulturę regionalną, potrawy jak i rękodzieło. Obecnie 11 Kół Gospodyń z terenu Gminy zarejestrowało się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, który jest prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2019 roku Przewodniczącą Zarządu KGW Gminy Telatyn jest pani Alicja Beń, Zastępcą pani Agnieszka Fronc, Sekretarzem pani Małgorzata Sachajko, Skarbnikiem pani Maria Międlarz, członkami Zarzadu: pani Dorota Kamys i pani Agnieszka Piechnik.

Wykaz KGW i imiona i nazwiska Przewodniczących poszczególnych KGW:

1.KGW Wasylów – pani Alicja Beń

2. KGW Telatyn II – pani Agnieszka Fronc

3. KGW Łachowce – pani Małgotrzata Sachajko

4.KGW Żulice – pani Maria Międlarz

5.KGW Posadów – pani Anna Kowalska

6.KGW Poturzyn – pani Urszula Kwiecień

7.KGW Radków – pani Alina Matwiejszyn

8.KGW ,,Aktywne Radkowianki” – pani Teresa Piwko

9.KGW Nowosiółki – pani Iwona Żołnierzów

10.KGW Dutrów – pani Alicja Pryciuk

11.KGW Telatyn – pani Małgorzata Kuma

12.KGW Marysin – pani Anna Gancarz

13.KGW Łykoszyn – pani Teresa Romańczuk

14.KGW Telatyn I – pani Janina Lizak

15. KGW Kryszyn – pani Małgorzata Mielniczuk