Rada Gminy

 • MIĘDLARZ Maria -Przewodniczący
 • GRABCZUK Mateusz -Wice Przewodniczący
 • MRÓZ Sławomir
 • MUCHA Krzysztof Stanisław
 • SZCZERBA Janusz Zbigniew
 • GŁUSZEK Małgorzata
 • GAWĘDA Joanna
 • BRZEZIAK Arkadiusz Piotr
 • KUMA Małgorzata Marzenna
 • SŁAWIŃSKI Zbigniew Sławomir
 • GRABCZUK Łukasz
 • SACHAJKO Elżbieta Maria
 • KWIECIEŃ Wojciech Marcin
 • STANIBUŁA Grzegorz
 • Radny z poz. 15 zrezygnował, czekamy na ponowne wybory, w przypadku
  wybrania nowego radnego, prześlemy jego dane.