Sesje Rady Gminy

Posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej w dniu 20 lipca 2021 roku
https://ugtelatyn.e-biuletyn.pl/index.php?id=194

Protokół nr 3/2020 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej z
dnia 9 grudnia 2020 roku

https://ugtelatyn.e-biuletyn.pl/index.php?id=192

https://ugtelatyn.e-biuletyn.pl/index.php?id=189
https://ugtelatyn.e-biuletyn.pl/upload/pliki/Protokol_nr_XV-2020_z_sesji_z_dn._28.08.2020.pdf