Wynik zapytania ofertowego

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w ramach procedury rozeznania rynku nr KNR.271.8.3.2021 na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i wyposażenia do przedszkola w Telatynie Zamówienie realizowane jest…