Zmiana treści zapytania ofertowego

W związku z omyłkowo wstawioną datą składania ofert termin składania ofert zostaje wydłużony do 5 września 2022 r. do godz. 11.00. Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian

Wynik zapytania ofertowego

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w ramach procedury rozeznania rynku nr KNR.271.8.3.2021 na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i wyposażenia do przedszkola w Telatynie Zamówienie realizowane jest…