ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Prace konserwatorskie przy Kościele Parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żulicach” zaproszenie do złożenia oferty program prac przy polichromii program…

Unieważnieniu postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności  – numer postępowania KNR. 271.1.1.2023

Zawiadomienie Unieważnieniu postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności  – numer postępowania KNR. 271.1.1.2023 na zakup oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie…

Protokół z postępowania nr KNR.271.1.1.2023

Protokół z postępowania nr KNR.271.1.1.2023 o udzielenie zamówienia w ramach procedury zamieszczenia ogłoszenia na bazie konkurencyjności na zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz usługa wdrożenia w ramach Programu Operacyjnego…