Bazy teleadresowe

Bazy teleadresowe istniejącej infrastruktury instytucji samorządowych, a także podmioty oraz organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, do wiadomości i wykorzystania.