osp

OSP

Zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zagrożeniach ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń to podstawowe zadania OSP.
Strażacy biorą również czynny udział w rozwijaniu działalności kulturalno oświatowej, angażując się w prace samorządu wiejskiego i gminnego.

Na terenie gminy Telatyn działalność prowadzi 11 jednostek OSP, w tym 2 typu „S” i 9 typu „M”, 4 Drużyny Kobiece w Łachowcach, Nowosiółkach, Poturzynie i Telatynie, oraz 3 Młodzieżowe drużyny Pożarnicze w: Telatynie przy ul. Świętej Anny 4, Telatynie przy ul. Pogodnej 3, oraz w Poturzynie.

Jednostki na terenie Gminy liczą blisko 300 Druhów, w tym 11 honorowych, stan na styczeń 2019 r.
Na wyposażeniu posiadamy 3 samochody pożarnicze; średni samochód ratowniczo gaśniczy MAN TGM 13290 i Star 266 GBAM oraz samochód specjalny pożarniczy Ford Transit.
Jednostki typu „M” wyposażone są w motopompy oraz sprzęt towarzyszący.
Najstarszą jednostką na terenie gminy jest OSP Posadów, która powstała w 1926 roku.
Jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego: OSP Telatyn od 1997 roku, jednostka OSP Nowosiółki od 2018 roku.
Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie jest Druh Roman Kurnik.


Funkcję Komendanta Gminnego pełni Druh Jacek Nowosadowski.