kgw

KGW w Gminie Telatyn.

Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Telatyn – aktywnie działamy, ogromny potencjał mamy!!! Aktualnie na terenie Gminy Telatyn istnieje 15 Kół Gospodyń Wiejskich. Skupiają one ponad 170 aktywnych kobiet, które perfekcyjnie łączą…

grafika

Gospodarka

Charakter Gminy jest typowo rolniczy, 85 % mieszkańców zajmuje się rolnictwem. Znajduje się tu około 1260 indywidualnych gospodarstw rolnych powierzchni powyżej 1 ha. Najwięcej gospodarstw rolnych posiada powierzchnię od 1…

osp

OSP

Zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zagrożeniach ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń to podstawowe zadania OSP. Strażacy biorą również czynny udział w rozwijaniu działalności kulturalno oświatowej, angażując…

Historia

Historia Gminy

Dzieje terenu obejmowanego przez gminę Telatyn sięgają początków Państwa Polskiego. Wieś Telatyn leżała w obszarze Grodów Czerwieńskich. Wielokrotnie w okresie od XI do XIV w. była pod panowaniem władców ruskich…