kgw

KGW w Gminie Telatyn.

Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Telatyn – aktywnie działamy, ogromny potencjał mamy!!! Aktualnie na terenie Gminy Telatyn istnieje 14 Kół Gospodyń Wiejskich. Skupiają one ponad 200 aktywnych osób – pań i…

grafika

Gospodarka

Charakter Gminy jest typowo rolniczy, 85 % mieszkańców zajmuje się rolnictwem. Znajduje się tu około 1260 indywidualnych gospodarstw rolnych powierzchni powyżej 1 ha. Najwięcej gospodarstw rolnych posiada powierzchnię od 1…

osp

OSP

Zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zagrożeniach ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń to podstawowe zadania OSP. Strażacy biorą również czynny udział w rozwijaniu działalności kulturalno oświatowej, angażując…

Historia

Historia Gminy

Dzieje terenu obejmowanego przez gminę Telatyn sięgają początków Państwa Polskiego. Wieś Telatyn leżała w obszarze Grodów Czerwieńskich. Wielokrotnie w okresie od XI do XIV w. była pod panowaniem władców ruskich…