OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Telatyn ogłasza, iż przystępuje do złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie na realizację programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, Część 2) Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu…