Jajeczko w Radkowie

Tradycją jest, że od wielu już lat panie z Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich spotykają się w Radkowie, by jeszcze klimacie wielkanocnym podzielić się jajeczkiem i złożyć sobie życzenia.  Inicjatorkami tego spotkania są panie z KGW Radków na czele z przewodniczącą panią Aliną Matwiejszyn. Spotkanie w tym roku odbyło się 11 kwietnia br. Były życzenia i świąteczny, wielkanocny poczęstunek. Zgodnie z tradycją, spotkanie rozpoczęło się od życzeń i dzielenia się jajkiem. Był świąteczny żurek i dania wielkanocne a czas upłynął w miłej i sympatycznej atmosferze. Jak zwykle była też świąteczna loteria, gdzie każdy z uczestników mógł wylosować sobie pamiątkowy upominek.

W spotkaniu, oprócz przybyłych pań z KGW uczestniczył Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Sekretarz Gminy pani Małgorzata Bryk oraz pracownicy Urzędu Gminy: pani Ewelina Galant-Woźniak oraz pani Agnieszka Śmiałko.