Informacja

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim informuje o trwającym do 29 lutego 2024 r. naborze wniosków dla producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku…

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie informuję, że zmieniło siękryterium dochodowe osób uprawnionych do skorzystania z ProgramuFundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany zEuropejskiego Funduszu Społecznego Plus- Podprogram 2023