Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie informuję, że zmieniło się
kryterium dochodowe osób uprawnionych do skorzystania z Programu
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus- Podprogram 2023