Strażacy – ochotnicy z gminy Telatyn podsumowali 2023 rok

22 lutego br. w Sali Narad Urzędu Gminy miało miejsce Zebranie Sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie. W spotkaniu tym oprócz Prezesów, Naczelników oraz Członków Zarządu Oddziału Gminnego z Gminy Telatyn wraz z Prezesem Zarządu druhem Romanem Kurnikiem i  Komendantem Gminnym druhem Jackiem  Nowosadowskim uczestniczyli zaproszeni goście: z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego st. kpt. Artur Kaczkowski, Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Sekretarz Gminy pani Małgorzata Bryk, która odczytała list od Posła na Sejm RP pana Tomasza Zielińskiego, Przewodniczący Rady Gminy Telatyn pan Jarosław Romanowski, który reprezentował Wiceprzewodniczącego Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubelskiego druha Jana Kowalczyka oraz opiekun Straży z ramienia Urzędu Gminy Telatyn pan Bartłomiej Grądz. Podczas spotkania nastąpiło odczytanie sprawozdań za 2023 roku z działalności Prezesa Zarządu oraz Gminnego Komendanta.