OGŁOSZENIE

Priorytetowy program pn „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”Informuję, że Gmina Telatyn planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i…