Rusza sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy Telatyn

Informujemy, że od 6 grudnia br rusza sprzedaż węgla prowadzona przez Gminę Telatyn w ramach Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Cena za 1 tonę węgla dla mieszkańców Gminy Telatyn ustalono w kwocie 1600 zł brutto.  Cena nie zawiera transportu węgla ze składu do miejsca zamieszkania.

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem P.W. AGROTEL Jacek Korytko.

Mieszkańcy, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Telatyn wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego i wniosek został pozytywnie zweryfikowany, będą w kolejności złożenia wniosków powiadamiani telefonicznie lub e-mailowo o terminie zgłoszenia się do Urzędu Gminy Telatyn (pokój nr 10) w celu pobrania faktury za węgiel. Po opłaceniu faktury mieszkaniec otrzyma dokumenty uprawniające do odbioru węgla.

Płatność za węgiel należy uregulować przelewem lub w Banku Spółdzielczym w Telatynie.