Komputery zakupione w ramach programu Polska Cyfrowa “Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” zostały przekazane

Uroczyste wręczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, odbyło się w poniedziałek 5 grudnia 2022 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Telatyn. Wszystkich obecnych powitał Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, który przybliżył uczestnikom zasady otrzymania sprzętu oraz wręczył zakupione w ramach projektu laptopy. Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt komputerowy pozwoli na dogodną realizację obowiązków szkolnych przez uczniów w naszej gminie i zarazem będzie dla nich ułatwieniem przy odrabianiu prac domowych.

W ramach projektu Gmina Telatyn otrzymała wsparcie w wysokości  154 800,00zł co pozwoliło na zakup 60 szt. komputerów przenośnych, dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których członkowie rodziny w linii prostej pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Sprzęt komputerowy objęty jest 36 miesięczną gwarancją udzieloną przez Producenta.