Informacja dotycząca przekazania komputerów w ramach programu Polska Cyfrowa “Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Zapraszamy na uroczyste wręczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu
“Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, spotkanie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) od godziny 11.00 w sali narad w Urzędzie Gminy Telatyn.
UWAGA! Przekazanie sprzętu odbędzie się na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania oraz protokołu odbioru. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego wnioskodawcy oraz posiadanie numeru PESEL osoby niepełnoletniej.
W ramach projektu granatowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Telatyn otrzymała wsparcie w wysokości 154 800,00zł co pozwoliło na zakup 60 szt. komputerów przenośnych, które zostaną przekazane dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Telatyn.