OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH Lubelskiej Izby Rolniczej

Komisja Okręgowa nr 184 w Telatynie podaje do publicznej wiadomości listę zarejestrowanych kandydatów na członków rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie tomaszowskim w okręgu nr 184 w Telatynie.