Gmina otrzymała dofinansowanie na drogę

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z Nadleśnictwem Mircze, Gmina Telatyn po raz pierwszy otrzymała dofinansowanie ze środków związanych z funduszem leśnym w kwocie 916 437,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr 111705L w miejscowości Łachowce o długości 682m. Całkowity koszt inwestycji to 1 151 437,00 zł. Droga ta, to jedyny dojazd do kompleksu leśnego Posadów II, zatem będzie służyła zarówno Leśnikom jak i lokalnej społeczności gminy.

Podpisanie umowy na wykonanie powyższej drogi miało miejsce  w Łachowcach przy drodze, która ma być remontowana. W wydarzeniu tym oprócz gospodarza miejsca Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego uczestniczyli Wiceminister Sprawiedliwości pan Marcin Romanowski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie pan Andrzej Borowiec, Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze pan Leszek Dmitroca wraz z leśnikami, Rzecznik Prasowy RDLP w Lublinie pan Andrzej Kluczkowski oraz mieszkańcy Gminy Telatyn.