Nowości wydawnicze i wyposażenie dla Biblioteki szkolnej

Gmina Telatyn –  organ prowadzący Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 4500,00 z programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021/2025” W ramach udzielonego wsparcia zostaną zakupione do biblioteki szkolnej  nowości wydawnicze oraz elementy wyposażenia  biblioteki szkolnej.

Poszerzenie zasobów o nowości wydawnicze i dodawanie nowych pozycji do listy lektur jest pożądanym kierunkiem rozwoju biblioteki szkolnej, z której korzystają wszyscy uczniowie naszej szkoły.