Nowy sprzęt dla Szkoły Podstawowej w Telatynie

Gmina Telatyn pozyskała w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” wsparcie finansowe w wysokości 70 000 ,00 zł, które zostanie udzielone na rzecz  szkoły podstawowej na terenie Gminy Telatyn. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m. in na zakup nowoczesnych drukarek 3D z akcesoriami, mikrokontrolerów z sensorami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów), Zestaw konstrukcyjny do nauki robotyki i programowania oraz wiele innych pozycji, które na co dzień będą pomocą dydaktyczną dla naszych uczniów.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.