Images tagged "32"

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf regulamin 64 KB 79
pdf oświadczenie covid19 71 KB 40
pdf Przesunięcie kwot 831 KB 56
pdf Protokółz dnia 07.09.2020 4 MB 39
pdf Protokół konieczności 1 MB 48
pdf formularz konsultacji społecznych 216 KB 85
doc formularz konsultacji społecznych 111 KB 108
pdf Regulamin konkursu na Spot Świąteczny promujący PRODUKT POLSKI 744 KB 44
pdf Telatyn 09-12.2020 202 KB 149
pdf regulamin 165 KB 53
pdf Zapotrzebowanie na środki 706 KB 51
pdf formularz 161 KB 52
pdf informacja wojewody lubelskiego z dn. 2 października 2020 183 KB 54
pdf informacja wojewody lubelskiego z dn. 28 wrzesnia 2020 139 KB 41
pdf informacja wojewody lubelskiego z dn. 21 wrzesnia 2020 461 KB 42
pdf nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 144 KB 137
pdf Plakat_A4__CMYK__bez_spadw 5 MB 57
pdf Program Targi Woyciechowski 19.09.20 199 KB 66
pdf 5. iInformacja Wojewody Lubelskiego z 15 wrzesnia 2020 roku 304 KB 52
pdf Rozliczenie zaliczki 169 KB 44
pdf Zgłoszenie wykonania I etapu FLISBUD 581 KB 48
pdf 3. Informacja Wojewody Lubelskiego z 1 września 2020 roku 429 KB 55
pdf Wykaz planowanych dyżurów na II półrocze 2021 roku 298 KB 21
pdf informacja wojewody lubelskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku 2 MB 39
pdf Obwieszczenie z dnia 22.12.2020r 732 KB 62
pdf HARMONOGRAM W PUNKCIE NPP i NPP - UG TELATYN 201 KB 40
pdf klauzula-informacyjna 467 KB 37
pdf NIEODPŁATNA-POMOC-PRAWNA 523 KB 38
pdf ankieta 569 KB 44
pdf Karta-Informacyjna-Poradnictwa 94 KB 34
pdf Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 141 KB 35
pdf Wykaz planowanych dyżurów na I półrocze 2021 roku 298 KB 21
pdf Umowa nr 5.1 2019 nadzór inwestorski 7 MB 41
pdf Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników UG Telatyn 139 KB 96
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 23 pazdziernika 2020 roku 636 KB 40
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 2 listopada 2020 roku 197 KB 35
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 roku 281 KB 42
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 27 listopada 2020 roku 84 KB 46
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 roku 2 MB 52
pdf formularz 86 KB 43
pdf regulamin 196 KB 64
pdf 4. Informacja Wojewody Lubelskiego z 7 września 2020 roku 323 KB 46
pdf 2. Informacja Wojewody Lubelskiego z 31 sierpnia 2020 roku 139 KB 56
jpg 20201216_095138 435 KB 38
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 MB 66
pdf Aneks z dnia 16.05..2019 do umowy nr 5.1.2019 z dnia 582 KB 65
pdf Aneks z dnia 07.05.2020 do mowy nr 5.1.2019 z dnia 02.04.2019 571 KB 61
pdf Informacja Wojewody Lubelskiego z dn. 17 sierpnia 2020 226 KB 50
pdf Informacja Wojewody Lubelskiego z dn. 10 sierpnia 2020 2 MB 59
pdf umowa nr 2. 2019 Flisbud 15 MB 58
pdf Gmina Telatyn 28 04 2020 564 KB 63
pdf Gmina Telatyn 16 03 2020 929 KB 72
pdf Zbiorcze zestawienie punktacji 416 KB 62
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRUH Vitaro 2 MB 63
pdf Oerta Usługi Projektowe Atonina Gwozda 1 MB 56
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powersun 1 MB 69
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Impuls consuling Sp z.o.o 2 MB 63
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Biuro Architektoriczne Janusz Lewowski 1 MB 62
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agrox Sp.z. o.o 2 MB 63
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Powersum Sp z.o.o 1 MB 86
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Impuls consuting Sp z.o.o 2 MB 98
pdf Zarządzenie nr 2.2016 495 KB 68
pdf wysłanie ogłoszenia do BZP96420-2016 97 KB 66
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 891 KB 66
pdf Oferta AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 58
pdf 1. Informacja Wojewody Lubelskiego z 26 sierpnia 2020 r 746 KB 53
pdf Zapytanie ofertow - nadzór inwestorski 12 MB 69
pdf PROGRAM Konwent 226 KB 46
pdf Program Targi Woyciechowski 15.09.20 306 KB 55
pdf Formularz_zgloszeniowy_KGW_2020 201 KB 33
pdf Ramowy program szkolenia 492 KB 48
pdf Regulamin naboru 2020_ost 565 KB 47
pdf REGULAMIN Festiwal2020 222 KB 54
pdf zgłoszenie festiwal 78 KB 43
pdf Telatyn harmonogram 81 KB 249
pdf Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia - inspektor nadzoru 2 MB 78
pdf Oferta Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 2 MB 61
pdf Wniosek z dnia 10.05.2020 o zmianę inspektora nadzoru 542 KB 71
pdf Wniosek z dnia 05.05.2019 o zmianę inspektora 3 MB 84
pdf Umowa nr 5.1.2019 nadzór inwestorski 7 MB 50
pdf Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego 1 MB 57
pdf Powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 510 KB 73
pdf Oferta szacunkowa Usługi Projektowe Antonina Gwozda 2 MB 70
pdf Oferta Szacunkowa Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 920 KB 54
pdf Oferta szacunkowa AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 54
pdf harmonogram odbioru odpadów 233 KB 167
jpg 20201216_095149 581 KB 37
pdf Wykonanie audytu energetycznego 9 MB 63
pdf KLUB SENIORA_DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_TELATYN 427 KB 15
pdf USŁUGI ASYSTENCKIE_DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_TELATYN 423 KB 15
pdf REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA_TELATYN 443 KB 14
pdf OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA_WIZERUNEK_TELATYN 419 KB 14
pdf OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU_TELATYN 444 KB 15
pdf OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY WYKLUCZONEJ_TELATYN 358 KB 16
pdf OŚWIADCZENIE _PRZETWARZANIE DANYCH_TELATYN 202 KB 13
pdf KLUB SENIORA_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_TELATYN 433 KB 16
pdf DEKLARACJA UCZESTNICTWA_PRZYSTĄPIENIE_TELATYN 428 KB 19
pdf Rolnik-z-Lubelskiego-2021-regulamin-konkursu 269 KB 17
pdf aktualna oferta 1 MB 31
pdf oferta 917 KB 15
pdf Regulamin Konkursu test wiedzy o NSP dla studentów szkół wyższych 361 KB 44
pdf Zał. nr 3 - 2021Oświadczenie o niekaralności 200 KB 24
doc Zał. nr 3 - 2021Oświadczenie o niekaralności 41 KB 37
pdf Zał. nr 2 - 2021 Zobowiązanie do przetwarzania konopii we wlasnym zakresie 225 KB 37
odt Zał. nr 2 - 2021 Zobowiązanie do przetwarzania konopii we wlasnym zakresie 10 KB 40
pdf Zał. nr 1 - 2021- Wniosek o zezwolenia na uprawe konopi 1 012 KB 34
pdf USŁUGI ASYSTENCKIE_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_TELATYN 486 KB 14
pdf Rolnik z Lubelskiego 2021 Formularz zgłoszenia kandydata 724 KB 17
pdf Regulamin-załącznik-do-uchwały-ZWL-z-16-marca-2021 212 KB 85
pdf NSP korzyści 355 KB 23
pdf uchwała RG 85 KB 5
pdf projekt rocznego programu współpracy 117 KB 13
pdf Komunikat-Miedzywojewodzkiego-Cechu-Kominiarzy (1) 3 MB 17
pdf 3_Klauzula 61 KB 20
pdf 2_Wniosek 543 KB 42
pdf 1_Procedura_2021_r 154 KB 21
jpg lo 172 KB 1
pdf Logowanie do samospisu 486 KB 18
pdf regulamin_wieniec_dozynki_wojewodzkie 231 KB 17
pdf Regulamin-konkursu-Ekolubelskie-2021 268 KB 14
pdf Karta zgłoszeniowa_dozynki_wojewodzkie 257 KB 9
pdf Poradnik RCB Jak przetrwać upał 6 MB 9
pdf Załączniki-nr-1-do-regulaminu-Konkurs-Złap-rybkę 226 KB 10
pdf Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Konkursu-dla-dzieci-Złap-rybkę 306 KB 9
pdf Regulamin-konkursu-dla-dzieci-Złap-rybkę 276 KB 17
pdf oferta 622 KB 33
pdf harmonogram 104 KB 13
pdf Formularz-zgłoszenia-kandydata-Ekolubelskie-2021 836 KB 18
doc Zał. nr 1 - 2021- Wniosek o zezwolenia na uprawe konopi 51 KB 47
pdf Informacja Wojewody z dnia 18 marca 2021 179 KB 23
jpg 20201216_095224 824 KB 36
pdf Protokół odbioru tablica pamiątkowa Doradztwo i Reklama 4 MB 43
pdf zał. nr 1a do Regulaminu - Oświadczenie - brak sprzeciwu 86 KB 50
pdf zał. nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie lokalizacji 326 KB 52
pdf Regulamin tekst jednolity - 21.04.2020 z załączikami 590 KB 39
pdf Informacja na stronę Urzędu Miasta_Gminy 160 KB 46
pdf harmonogram 104 KB 25
pdf Oferta-kandydata-na-rachmistrza-spisowego 98 KB 83
pdf Nabór_ogłoszenie_v,22.01 78 KB 80
pdf Oferta-kandydata-na-rachmistrza-spisowego 43 KB 21
pdf Protokół odbioru artykół nr 5 Doradztwo i Reklama 1 MB 52
pdf zał. nr 3a do Regulaminu - Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontazu na odbiór z ziemi 85 KB 48
pdf Protokół odbioru artykół nr 4 Doradztwo i Reklama 1 MB 47
pdf Protokół odbioru artykół nr 3 Doradztwo i Reklama 1 MB 41
pdf Protokół odbioru artykół nr 2 Doradztwo i Reklama 1 MB 54
pdf Protokół odbioru artykół nr 1 Doradztwo i Reklama 1 MB 42
pdf Aneks Doradztwo i Reklama 613 KB 36
pdf Aneks 3 inspektor nadzoru 576 KB 46
pdf Aneks 2 inspektor nadzoru 582 KB 32
pdf Aneks 1 inspektor nadzoru 571 KB 34
pdf zał. nr 2a do Regulaminu - Demontaż zgodnie z przepisami 106 KB 77
pdf ulotka 500 A5 26-01-2021 155 KB 31
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 204 KB 22
pdf Regulamin-Konkursu-Kulinarne-skarby-Wielkanocy.docx 330 KB 23
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 244 KB 27
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
559 KB 35
pdf regulamin 151 KB 27
pdf karta uczestnictwa 79 KB 21
pdf 04-10.2021 146 KB 429
pdf Zaproszenie Uczestnik 218 KB 21
pdf Program 225 KB 31
jpg Załącznik-Nr-1 567 KB 32
pdf Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Konkursu-Kulinarne-Skarby-Wielkanocy 89 KB 24
pdf Informator Rodzina 500 26-01-2021 156 KB 44
pdf Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-Konkursu-Kulinarne-Skarby-Wielkanocy 61 KB 24
pdf zgłoszenie 220 KB 39
pdf regulamin_konkursu_Polska_Wieś_XIII 570 KB 20
pdf Klauzula informacyjna (1) 434 KB 22
pdf Procedura_2021_r 154 KB 72
doc klauzula informacyjna 16 KB 80
pdf wniosek 793 KB 95
pdf krótki Informator 500 25-01-2021 179 KB 26
pdf Wyniki komisji 610 KB 57
pdf Wniosek w sprawie wszczecia postępowania 811 KB 62
pdf karta zgłoszenia 42 KB 59
pdf Komunikat 338 KB 65
pdf Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na 10 maja 2020 r.
82 KB 56
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi 482 KB 79
pdf Co powinieneś wiedzieć o upawie konopi w roku 2020 na terenie Gminy Telatyn 1 MB 79
pdf karta zgłoszenia 82 KB 56
pdf Regulamin konkursu plastycznego 98 KB 72
pdf Apel do rolników i sadowników 165 KB 53
jpg plakat duzy z logo KPRM 268 KB 58
pdf podanie 22 KB 308
pdf informacja o rozporządzeniach zmiajacych-1 137 KB 68
pdf INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2020 r. 145 KB 359
pdf informacja Wojewody z 25.03.2020 r Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
135 KB 75
pdf informacja o rozp. z 20.03.2020 r. dot. stnu epidemii 175 KB 141
pdf Informacja WL o rozp 147 KB 303
pdf Polecenie WL - integracja społeczna 165 KB 70
pdf ZARZĄDZENIE w sprawie organizacji imprez 233 KB 72
pdf 2020_03_11_Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN (1) 194 KB 44
pdf regulamin 190 KB 58
pdf Regulamin 66 KB 110
pdf inf. Wojewody o rozp. RM z 19.04.2020 192 KB 71
pdf Jak bronić się przed koronawirusem 217 KB 50
pdf Regulamin Konkurs kulinarny 67 KB 85
pdf Inf. Wojewody z 12.06.2020 r 143 KB 56
pdf INFORMACJA WOJEWODY L U B E L S K I E GO 163 KB 64
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów 343 KB 61
pdf KARTA ZGŁOSZENIA 751 KB 38
pdf Regulamin wystawców – Lubelska e - spiżarnia 334 KB 43
pdf Klauzula RODO Starostwo Powiatowe 240 KB 46
pdf Klauzula RODO Gmina Telatyn 312 KB 46
pdf Zgłoszenie 37 KB 50
pdf Załącznik Nr 3a do Regulaminu 182 KB 63
pdf decyzja WL zawieszenie działalności 137 KB 79
pdf zał 2a do regulaminu 426 KB 55
pdf zał 1a do regulaminu 183 KB 236
pdf zał 1 do regulaminu 548 KB 66
pdf Regulamin - tekst jednolity 828 KB 45
pdf Załączniki-do-regulaminu-Konkurs-Niezłe-ziółko 123 KB 56
pdf Regulamin-Konkursu-Niezłe-ziółko 134 KB 65
pdf Informacja Wojewody 144 KB 71
pdf Informacja WL z 11.05.2020 r. - rozp. RM z 7.05 172 KB 77
pdf Załącznik Nr 1 57 KB 41
pdf Informacja 414 KB 96
pdf Postanowienie powołanie komisji obwodowych wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 r. -1 644 KB 58
pdf Załącznik-Nr-4-do-dotyczącego-naboru-ankiet-w-ramach-projektu-z-zakresu 67 KB 179
pdf ogłoszenie 537 KB 354
pdf OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. 266 KB 170
pdf Oświadczenie 2 71 KB 91
pdf Oświadczenie 493 KB 239
pdf karta_kwalifikacyjna 168 KB 210
pdf oswiadczenie 461 KB 151
pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych 297 KB 168
pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych 296 KB 164
pdf Deklaracja uczestnictwa w projekcie 161 KB 188
pdf Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania Sejm, Senat 197 KB 45
pdf Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn 441 KB 267
pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznyc1 110 KB 22
pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznyc1 111 KB 19
pdf Załącznik Nr 4 do dotyczącego naboru ankiet w ramach projektu z zakresu 67 KB 20
pdf Deklaracja uczestnictwa w projekcie 78 KB 36
pdf Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn 105 KB 26
pdf zgłoszenie konkurs recytatorski 55 KB 75
pdf karta zgłoszenia konkurs plastyczny 57 KB 70
pdf Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania Sejm, Senat 199 KB 39
pdf Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku - informacje 623 KB 296
doc Podanie przyjęcie do przedszkola-1 15 KB 86
pdf Zarzadzenie_ws_ogloszenia_XX_edycji_Konkursu_SnS 180 KB 43
pdf zarządzenie rekrutacja przedszkole 681 KB 56
pdf Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1 MB 81
doc 3.Klauzula_informacyjna 6 KB 89
pdf 2.Wniosek 1 MB 176
pdf 1.Procedura 233 KB 93
pdf załącznik nr 3 do Regulaminu_Konkursu_Sposób_na_Sukces_Oświadczenia 656 KB 45
doc załącznik nr 2 do Regulaminu_Konkursu_Sposób_na_Sukces_Informacje_szczegółowe 73 KB 41
doc załącznik nr 1 do Regulaminu_Konkursu_Sposób_na_Sukces_Karta_zgłoszenia_udziału 80 KB 51
odt Zapraszamy do udziału w konkursie 20 KB 9
pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 773 KB 39
pdf Regulamin_Konkursu_SnS 439 KB 53
pdf formularz zgłoszeniowy 53 KB 55
pdf Regulamin Przeglądu Kolęd 65 KB 56
pdf zgloszenie 454 KB 44
pdf Stanowisko GIS 4 MB 758
pdf Klauzula_informacyjna 190 KB 70
pdf deklaracja 161 KB 95
pdf Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców 44 KB 63
pdf rozp. RM z 12.06.2020 r. poz. 1031 313 KB 65
pdf telatyn skład 70 KB 150
pdf wniosek o wydanie pełnomocnictwa 425 KB 78
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 4 662 KB 62
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Impuls colsulding 87 KB 58
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Biuro Architoniczne 86 KB 75
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Agrox 85 KB 74
pdf ogłoszenie wykonanie audytu 739 KB 57
pdf Odpowiedż 459 KB 73
pdf Informacja o wysokości środków 249 KB 65
pdf Informacja o spełnieniu warunków w postepowaniu 1 MB 61
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 3 134 KB 65
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie PPUH Vitaro 87 KB 63
pdf dotyczy realizacji umowy 2.2016 2 1 MB 56
pdf Dotyczy realizaci umowy 2.2016 1 865 KB 71
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 9 1 MB 78
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 15 1 MB 69
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 14 224 KB 64
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 13 1 MB 63
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 12 1 MB 72
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 11 542 KB 53
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Powersun 86 KB 72
pdf okreslenie wartości zamówienia 461 KB 73
pdf Protokół z dnia 18-07-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 682 KB 65
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Powersun 153 KB 65
pdf Wezwanie do zawarcia umowy 1 MB 57
pdf Wezwanie do uzupełnienie dokumentów Agroź sp zo.o. 1 MB 50
pdf Uwagi do projektów budowlanych 4 MB 65
pdf Umowa 2.2016 Powersun 10 MB 64
pdf Przetarg nieograniczony 18 MB 65
pdf Protokół postępowania w trybie przetargu nieogranicznego 4 MB 96
pdf Projekt umowy , oferty 15 MB 101
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia PPUH Vitaro 187 KB 67
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Agrox 114 KB 69
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 2 645 KB 53
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP 227 KB 63
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia audyt energetyczny 3 MB 59
pdf Pokwitowanie 408 KB 65
pdf Pełnomocnictwo 663 KB 70
pdf Oświadczenie kierownika zamawiajacego 650 KB 57
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 647 KB 71
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 4 638 KB 67
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 3 644 KB 58
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 10 1 MB 71
pdf Protokół z dnia 05-09-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 1 MB 63
pdf Zgłoszenie Spis Rolny1 41 KB 69
pdf inf. Wojewody z 22.06.2020 r 144 KB 63
pdf Regulamin konkursu fotograficznego 285 KB 51
doc DEKLARACJA - Z-N RODO 60 KB 83
pdf DEKLARACJA - Z-N RODO 143 KB 69
pdf WZÓR - RETENCJA - umowa dla mieszkańców - TELATYN 377 KB 77
pdf Wzór wniosku o mapę 280 KB 206
pdf Prezentacja - Telatyn 772 KB 85
pdf Formularz wniosku o mapę 269 KB 86
pdf dzierzawa_gruntow_ogloszenieA4 1 MB 106
pdf ASOS Formularz zgłoszeniowy seniorzy 466 KB 72
doc formularz zgłoszenia 280 KB 38
pdf ASOS Formularz zgłoszeniowy dzieci 433 KB 60
pdf ASOS Regulamin 307 KB 93
pdf rozp. RM z 19.06.2020 r. poz. 1066 596 KB 62
pdf Regulamin Konkursu 144 KB 62
pdf Karta identyfikacyjna 66 KB 51
pdf Klauzula informacyjna dot. naboru kandydatow na rachmistrzow terenowych w ramachPSR2020 83 KB 59
pdf Oswiadczenie niekaralnosci naboru rachmistrza 68 KB 54
pdf Powszechny Spis Rolny 2020- ogłoszenie nabór 559 KB 76
pdf Regulamin-konkursu-Rolnik-z-Lubelskiego-2020 198 KB 49
pdf Pismo główne 162 KB 71
pdf Protokół z dnia 04-10-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 969 KB 75
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 04-07-2019 2 MB 77
pdf Pismo przewodnie z dnia 02-04-2019 523 KB 63
pdf KNR.042.5.6.2019 z dnia 14-10-2019 2 MB 135
pdf KNR.042.5.5.2019 z dnia 07-10-2019 879 KB 74
pdf KNR.042.5.4.2019 z dnia 26-09-2019 848 KB 76
pdf KNR.042.5.3.2019 z dnia 30-07-2019 649 KB 69
pdf KNR.042.5.2.2020 z dnia 14-03-2020 577 KB 74
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 29-08-2019 717 KB 65
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 25-09-2019 - opinia prawna 2 MB 60
pdf KNR.042.5.1.2020 z dnia 14-02-2020 1 MB 74
doc zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich 2020 46 KB 76
pdf KNR.042.5.1.2019 z dnia 24-06-2019 689 KB 59
pdf FLISBUD z dnia 10.10.2019 875 KB 61
pdf FLISBUD z dnia 02-10-20219 1 MB 84
pdf Umowa 1.1.2019 Doradztwo i Reklama 3 MB 76
pdf Protokół odbioru Doradztwo i Reklama 673 KB 111
doc Zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny 2020 43 KB 51
doc Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy 2020-1 88 KB 99
doc zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta 2020 56 KB 55
pdf zarządzenie 210 KB 5