Images tagged "32"

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf regulamin 64 KB 114
pdf harmonogram odbioru odpadów 233 KB 198
pdf Protokół odbioru artykół nr 2 Doradztwo i Reklama 1 MB 122
pdf Protokół odbioru artykół nr 1 Doradztwo i Reklama 1 MB 80
pdf Aneks Doradztwo i Reklama 613 KB 116
pdf Aneks 3 inspektor nadzoru 576 KB 114
pdf Aneks 2 inspektor nadzoru 582 KB 86
pdf Aneks 1 inspektor nadzoru 571 KB 99
jpg 20201216_095224 824 KB 80
jpg 20201216_095149 581 KB 108
jpg 20201216_095138 435 KB 124
pdf informacja wojewody lubelskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku 2 MB 99
pdf Protokół odbioru artykół nr 4 Doradztwo i Reklama 1 MB 115
pdf Obwieszczenie z dnia 22.12.2020r 732 KB 100
pdf HARMONOGRAM W PUNKCIE NPP i NPP - UG TELATYN 201 KB 69
pdf klauzula-informacyjna 467 KB 86
pdf NIEODPŁATNA-POMOC-PRAWNA 523 KB 96
pdf ankieta 569 KB 108
pdf Karta-Informacyjna-Poradnictwa 94 KB 83
pdf Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 141 KB 85
pdf Wykaz planowanych dyżurów na II półrocze 2021 roku 298 KB 48
pdf Wykaz planowanych dyżurów na I półrocze 2021 roku 298 KB 40
pdf Protokół odbioru artykół nr 3 Doradztwo i Reklama 1 MB 126
pdf Protokół odbioru artykół nr 5 Doradztwo i Reklama 1 MB 119
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 23 pazdziernika 2020 roku 636 KB 93
pdf Informator Rodzina 500 26-01-2021 156 KB 75
pdf Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Konkursu-Kulinarne-Skarby-Wielkanocy 89 KB 47
pdf Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-Konkursu-Kulinarne-Skarby-Wielkanocy 61 KB 48
pdf zgłoszenie 220 KB 62
pdf regulamin_konkursu_Polska_Wieś_XIII 570 KB 42
pdf Klauzula informacyjna (1) 434 KB 40
pdf Procedura_2021_r 154 KB 98
doc klauzula informacyjna 16 KB 121
pdf wniosek 793 KB 143
pdf krótki Informator 500 25-01-2021 179 KB 55
pdf ulotka 500 A5 26-01-2021 155 KB 62
pdf Protokół odbioru tablica pamiątkowa Doradztwo i Reklama 4 MB 98
pdf zał. nr 3a do Regulaminu - Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontazu na odbiór z ziemi 85 KB 80
pdf zał. nr 2a do Regulaminu - Demontaż zgodnie z przepisami 106 KB 124
pdf zał. nr 1a do Regulaminu - Oświadczenie - brak sprzeciwu 86 KB 101
pdf zał. nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie lokalizacji 326 KB 81
pdf Regulamin tekst jednolity - 21.04.2020 z załączikami 590 KB 63
pdf Informacja na stronę Urzędu Miasta_Gminy 160 KB 83
pdf harmonogram 104 KB 39
pdf Oferta-kandydata-na-rachmistrza-spisowego 98 KB 106
pdf Nabór_ogłoszenie_v,22.01 78 KB 101
pdf Oferta-kandydata-na-rachmistrza-spisowego 43 KB 28
pdf Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników UG Telatyn 139 KB 135
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 2 listopada 2020 roku 197 KB 73
jpg Załącznik-Nr-1 567 KB 54
pdf REGULAMIN Festiwal2020 222 KB 92
pdf 4. Informacja Wojewody Lubelskiego z 7 września 2020 roku 323 KB 99
pdf 3. Informacja Wojewody Lubelskiego z 1 września 2020 roku 429 KB 104
pdf 2. Informacja Wojewody Lubelskiego z 31 sierpnia 2020 roku 139 KB 86
pdf 1. Informacja Wojewody Lubelskiego z 26 sierpnia 2020 r 746 KB 87
pdf PROGRAM Konwent 226 KB 70
pdf Program Targi Woyciechowski 15.09.20 306 KB 60
pdf Formularz_zgloszeniowy_KGW_2020 201 KB 65
pdf Ramowy program szkolenia 492 KB 74
pdf Regulamin naboru 2020_ost 565 KB 73
pdf zgłoszenie festiwal 78 KB 78
pdf Program Targi Woyciechowski 19.09.20 199 KB 111
pdf Telatyn harmonogram 81 KB 259
pdf Zapytanie ofertow - nadzór inwestorski 12 MB 106
pdf Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia - inspektor nadzoru 2 MB 149
pdf Wniosek z dnia 10.05.2020 o zmianę inspektora nadzoru 542 KB 113
pdf Wniosek z dnia 05.05.2019 o zmianę inspektora 3 MB 134
pdf Umowa nr 5.1.2019 nadzór inwestorski 7 MB 62
pdf Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego 1 MB 113
pdf Powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 510 KB 151
pdf Oferta szacunkowa Usługi Projektowe Antonina Gwozda 2 MB 119
pdf 5. iInformacja Wojewody Lubelskiego z 15 wrzesnia 2020 roku 304 KB 104
pdf Plakat_A4__CMYK__bez_spadw 5 MB 86
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 roku 281 KB 90
pdf Protokółz dnia 07.09.2020 4 MB 85
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 27 listopada 2020 roku 84 KB 98
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 roku 2 MB 96
pdf formularz 86 KB 61
pdf regulamin 196 KB 98
pdf Umowa nr 5.1 2019 nadzór inwestorski 7 MB 101
pdf Zgłoszenie wykonania I etapu FLISBUD 581 KB 110
pdf Zapotrzebowanie na środki 706 KB 119
pdf Rozliczenie zaliczki 169 KB 94
pdf Przesunięcie kwot 831 KB 126
pdf Protokół konieczności 1 MB 123
pdf nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 144 KB 169
pdf formularz konsultacji społecznych 216 KB 105
doc formularz konsultacji społecznych 111 KB 130
pdf Regulamin konkursu na Spot Świąteczny promujący PRODUKT POLSKI 744 KB 71
pdf Telatyn 09-12.2020 202 KB 161
pdf oświadczenie covid19 71 KB 82
pdf regulamin 165 KB 105
pdf formularz 161 KB 92
pdf informacja wojewody lubelskiego z dn. 2 października 2020 183 KB 105
pdf informacja wojewody lubelskiego z dn. 28 wrzesnia 2020 139 KB 102
pdf informacja wojewody lubelskiego z dn. 21 wrzesnia 2020 461 KB 100
pdf Regulamin-Konkursu-Kulinarne-skarby-Wielkanocy.docx 330 KB 47
pdf Program 225 KB 73
pdf Oferta szacunkowa AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 142
pdf Zarządzenie nr 97_2021 157 KB 47
pdf ustawa-o-dodatku-oslonowym-1641798211 189 KB 35
pdf wniosekododatekoslonowy-telatyn-1641381272 (1) 1 014 KB 74
pdf wzór wniosku o dodatek osłonowy 139 KB 32
doc wzór wniosku o dodatek osłonowy 73 KB 33
pdf plakat-dod-oslonowy-1641380222 78 KB 53
pdf Zarzadzenie-nr-97_2021 157 KB 12
pdf zarzadzenie 91 KB 43
pdf harmonogram odbioru odpadów styczeń- marzec 2022r 162 KB 345
pdf Harmongram 2022r 502 KB 34
pdf zarzadzenie nr 92_2021 150 KB 101
pdf regulamin (7) 79 KB 135
pdf komunikat 617 KB 50
pdf załącznik nr 1 174 KB 53
pdf regulamin 177 KB 47
pdf Harmonogram odpadów Listopad-Grudzień 31 KB 268
pdf Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobierających_nauki_w_roku_szkolnym_20212022_którzy_ukończyli_18_rok_życia) (1) 258 KB 43
pdf Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego (2) 255 KB 41
pdf Apel A4 2 stronny 1 MB 63
pdf OSWIADCZENIE_DLA_RODZICA-3 93 KB 20
pdf OŚWIADCZENIE_UCZNIA_SZKOŁY_ŚREDNIEJ_KTÓRY_OSIĄGNĄŁ_PEŁNOLETNOŚĆ (2) 95 KB 12
pdf informacja 191 KB 23
pdf formularz 104 KB 53
pdf zarządzenie 210 KB 58
pdf Regulamin Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom 261 KB 13
pdf Regulamin-rajdu-sladami-Marszalka-Jozefa-Pilsudskiego 99 KB 9
pdf Oświadczenia 104 KB 12
pdf Regulamin konkursu 'Moja społeczność 145 KB 11
pdf Zał. nr 4 - 2022 oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do odwolania 96 KB 17
pdf Zał. nr 3 - 2022 Oświadczenie o niekaralności 112 KB 18
pdf Zał. nr 2 - 2022 Zobowiązanie do przetwarzania konopii we wlasnym zakresie 58 KB 19
pdf Zał. nr 1 - 2022- Wniosek o zezwolenia na uprawe konopi 185 KB 20
pdf Załącznik Wielkanocna Pisanka 126 KB 14
pdf KONKURS WIELKANOCNY Regulamin 63 KB 15
pdf Karta Zgłoszenia 3 MB 12
pdf 5 Zał. nr 2 do Uchwały - Regulamin tekst jednolity - z załącznikami z poprawkami 600 KB 51
pdf Komunikat_2022.03.03_do samorządów województwa lubelskiego (1) 473 KB 11
pdf harmonogram kwiecień- grudzień 2022r. 499 KB 244
pdf regulamin-i-karta-konkurs-na-palme-i-pisanke-2022 493 KB 17
pdf wniosek+oświadczenie_pkd+rodo 549 KB 57
pdf Procedura_2022_r (1) 249 KB 36
pdf 2 W-ek i Ocena 325 KB 60
pdf 4 Zał. 3 ZAMIANA 87 KB 42
pdf 3 Załącznik 2a - Oświadczenie o demontaż azbestu 97 KB 35
pdf 2 W-ek i Ocena 322 KB 2
pdf 1Informacja na stronę Urzędu Miasta_Gminy 207 KB 39
pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 392 KB 54
pdf uchwała RG 85 KB 41
pdf Zaproszenie Uczestnik 218 KB 53
pdf Zał. nr 2 - 2021 Zobowiązanie do przetwarzania konopii we wlasnym zakresie 225 KB 72
pdf OŚWIADCZENIE _PRZETWARZANIE DANYCH_TELATYN 202 KB 49
pdf KLUB SENIORA_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_TELATYN 433 KB 34
pdf KLUB SENIORA_DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_TELATYN 427 KB 54
pdf DEKLARACJA UCZESTNICTWA_PRZYSTĄPIENIE_TELATYN 428 KB 51
pdf aktualna oferta 1 MB 63
pdf oferta 917 KB 17
pdf Regulamin Konkursu test wiedzy o NSP dla studentów szkół wyższych 361 KB 72
pdf Zał. nr 3 - 2021Oświadczenie o niekaralności 200 KB 58
doc Zał. nr 3 - 2021Oświadczenie o niekaralności 41 KB 82
odt Zał. nr 2 - 2021 Zobowiązanie do przetwarzania konopii we wlasnym zakresie 10 KB 82
pdf OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU_TELATYN 444 KB 47
pdf Zał. nr 1 - 2021- Wniosek o zezwolenia na uprawe konopi 1 012 KB 55
doc Zał. nr 1 - 2021- Wniosek o zezwolenia na uprawe konopi 51 KB 94
pdf Regulamin-załącznik-do-uchwały-ZWL-z-16-marca-2021 212 KB 109
pdf Informacja Wojewody z dnia 18 marca 2021 179 KB 82
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 204 KB 87
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 244 KB 69
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
559 KB 83
pdf regulamin 151 KB 56
pdf karta uczestnictwa 79 KB 50
pdf 04-10.2021 146 KB 631
pdf OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY WYKLUCZONEJ_TELATYN 358 KB 50
pdf OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA_WIZERUNEK_TELATYN 419 KB 39
pdf projekt rocznego programu współpracy 117 KB 53
pdf Poradnik RCB Jak przetrwać upał 6 MB 26
pdf Komunikat-Miedzywojewodzkiego-Cechu-Kominiarzy (1) 3 MB 50
pdf 3_Klauzula 61 KB 43
pdf 2_Wniosek 543 KB 70
pdf 1_Procedura_2021_r 154 KB 61
jpg lo 172 KB 4
pdf Logowanie do samospisu 486 KB 74
pdf NSP korzyści 355 KB 97
pdf regulamin_wieniec_dozynki_wojewodzkie 231 KB 42
pdf Karta zgłoszeniowa_dozynki_wojewodzkie 257 KB 42
pdf Załączniki-nr-1-do-regulaminu-Konkurs-Złap-rybkę 226 KB 22
pdf REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA_TELATYN 443 KB 46
pdf Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Konkursu-dla-dzieci-Złap-rybkę 306 KB 25
pdf Regulamin-konkursu-dla-dzieci-Złap-rybkę 276 KB 30
pdf oferta 622 KB 60
pdf harmonogram 104 KB 31
pdf Formularz-zgłoszenia-kandydata-Ekolubelskie-2021 836 KB 45
pdf Regulamin-konkursu-Ekolubelskie-2021 268 KB 42
pdf Rolnik z Lubelskiego 2021 Formularz zgłoszenia kandydata 724 KB 52
pdf Rolnik-z-Lubelskiego-2021-regulamin-konkursu 269 KB 35
pdf USŁUGI ASYSTENCKIE_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_TELATYN 486 KB 53
pdf USŁUGI ASYSTENCKIE_DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_TELATYN 423 KB 34
pdf Oferta Szacunkowa Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 920 KB 112
pdf Oferta Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 2 MB 125
pdf karta zgłoszenia 42 KB 84
pdf Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na 10 maja 2020 r.
82 KB 88
pdf Regulamin - tekst jednolity 828 KB 86
pdf Załączniki-do-regulaminu-Konkurs-Niezłe-ziółko 123 KB 89
pdf Regulamin-Konkursu-Niezłe-ziółko 134 KB 100
pdf Informacja Wojewody 144 KB 120
pdf Informacja WL z 11.05.2020 r. - rozp. RM z 7.05 172 KB 133
pdf decyzja WL zawieszenie działalności 137 KB 125
pdf inf. Wojewody o rozp. RM z 19.04.2020 192 KB 129
pdf informacja o rozporządzeniach zmiajacych-1 137 KB 103
pdf Regulamin 66 KB 145
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi 482 KB 126
pdf zał 1a do regulaminu 183 KB 247
pdf Co powinieneś wiedzieć o upawie konopi w roku 2020 na terenie Gminy Telatyn 1 MB 108
pdf karta zgłoszenia 82 KB 91
pdf Regulamin konkursu plastycznego 98 KB 114
pdf Apel do rolników i sadowników 165 KB 102
jpg plakat duzy z logo KPRM 268 KB 111
pdf Komunikat 338 KB 83
pdf podanie 22 KB 387
pdf INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2020 r. 145 KB 412
pdf informacja Wojewody z 25.03.2020 r Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
135 KB 107
pdf zał 1 do regulaminu 548 KB 89
pdf zał 2a do regulaminu 426 KB 89
pdf Informacja WL o rozp 147 KB 339
pdf telatyn skład 70 KB 169
pdf ASOS Formularz zgłoszeniowy dzieci 433 KB 95
pdf ASOS Regulamin 307 KB 134
pdf rozp. RM z 19.06.2020 r. poz. 1066 596 KB 130
pdf Regulamin Konkursu 144 KB 87
pdf Karta identyfikacyjna 66 KB 88
pdf Klauzula informacyjna dot. naboru kandydatow na rachmistrzow terenowych w ramachPSR2020 83 KB 98
pdf Oswiadczenie niekaralnosci naboru rachmistrza 68 KB 87
pdf Powszechny Spis Rolny 2020- ogłoszenie nabór 559 KB 113
pdf Zgłoszenie Spis Rolny1 41 KB 104
pdf Postanowienie powołanie komisji obwodowych wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 r. -1 644 KB 67
pdf Załącznik Nr 3a do Regulaminu 182 KB 90
pdf rozp. RM z 12.06.2020 r. poz. 1031 313 KB 130
pdf Inf. Wojewody z 12.06.2020 r 143 KB 112
pdf INFORMACJA WOJEWODY L U B E L S K I E GO 163 KB 121
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów 343 KB 111
pdf KARTA ZGŁOSZENIA 751 KB 60
pdf Regulamin wystawców – Lubelska e - spiżarnia 334 KB 75
pdf Klauzula RODO Starostwo Powiatowe 240 KB 76
pdf Klauzula RODO Gmina Telatyn 312 KB 71
pdf Zgłoszenie 37 KB 69
pdf Regulamin Konkurs kulinarny 67 KB 111
pdf informacja o rozp. z 20.03.2020 r. dot. stnu epidemii 175 KB 187
pdf Polecenie WL - integracja społeczna 165 KB 98
pdf inf. Wojewody z 22.06.2020 r 144 KB 116
pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych 297 KB 207
pdf Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku - informacje 623 KB 319
pdf Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania Sejm, Senat 197 KB 74
pdf Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania Sejm, Senat 199 KB 56
pdf ogłoszenie 537 KB 396
pdf OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. 266 KB 188
pdf Oświadczenie 2 71 KB 120
pdf Oświadczenie 493 KB 277
pdf karta_kwalifikacyjna 168 KB 256
pdf oswiadczenie 461 KB 206
pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych 296 KB 213
pdf Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców 44 KB 73
pdf Załącznik-Nr-4-do-dotyczącego-naboru-ankiet-w-ramach-projektu-z-zakresu 67 KB 251
pdf Deklaracja uczestnictwa w projekcie 161 KB 234
pdf Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn 441 KB 347
pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznyc1 110 KB 25
pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznyc1 111 KB 22
pdf Załącznik Nr 4 do dotyczącego naboru ankiet w ramach projektu z zakresu 67 KB 23
pdf Deklaracja uczestnictwa w projekcie 78 KB 40
pdf Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn 105 KB 29
pdf zgłoszenie konkurs recytatorski 55 KB 116
pdf karta zgłoszenia konkurs plastyczny 57 KB 121
pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 773 KB 76
pdf deklaracja 161 KB 127
pdf ZARZĄDZENIE w sprawie organizacji imprez 233 KB 116
pdf 2.Wniosek 1 MB 228
pdf 2020_03_11_Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN (1) 194 KB 84
pdf regulamin 190 KB 85
pdf Załącznik Nr 1 57 KB 74
pdf Jak bronić się przed koronawirusem 217 KB 93
pdf Informacja 414 KB 116
doc Podanie przyjęcie do przedszkola-1 15 KB 123
pdf zarządzenie rekrutacja przedszkole 681 KB 75
pdf Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1 MB 104
doc 3.Klauzula_informacyjna 6 KB 121
pdf 1.Procedura 233 KB 119
pdf Klauzula_informacyjna 190 KB 98
pdf załącznik nr 3 do Regulaminu_Konkursu_Sposób_na_Sukces_Oświadczenia 656 KB 64
doc załącznik nr 2 do Regulaminu_Konkursu_Sposób_na_Sukces_Informacje_szczegółowe 73 KB 73
doc załącznik nr 1 do Regulaminu_Konkursu_Sposób_na_Sukces_Karta_zgłoszenia_udziału 80 KB 74
pdf Zarzadzenie_ws_ogloszenia_XX_edycji_Konkursu_SnS 180 KB 62
odt Zapraszamy do udziału w konkursie 20 KB 12
pdf Regulamin_Konkursu_SnS 439 KB 90
pdf formularz zgłoszeniowy 53 KB 85
pdf Regulamin Przeglądu Kolęd 65 KB 73
pdf zgloszenie 454 KB 77
pdf Stanowisko GIS 4 MB 862
pdf ASOS Formularz zgłoszeniowy seniorzy 466 KB 103
pdf dzierzawa_gruntow_ogloszenieA4 1 MB 137
pdf Oferta AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 120
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP 227 KB 125
pdf Wezwanie do uzupełnienie dokumentów Agroź sp zo.o. 1 MB 124
pdf Uwagi do projektów budowlanych 4 MB 121
pdf Umowa 2.2016 Powersun 10 MB 108
pdf Przetarg nieograniczony 18 MB 112
pdf Protokół postępowania w trybie przetargu nieogranicznego 4 MB 151
pdf Projekt umowy , oferty 15 MB 140
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia PPUH Vitaro 187 KB 130
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Powersun 153 KB 137
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Agrox 114 KB 135
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia audyt energetyczny 3 MB 118
pdf wniosek o wydanie pełnomocnictwa 425 KB 125
pdf Pokwitowanie 408 KB 135
pdf Pełnomocnictwo 663 KB 143
pdf Oświadczenie kierownika zamawiajacego 650 KB 101
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 647 KB 128
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 4 638 KB 127
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 3 644 KB 119
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 2 645 KB 107
pdf okreslenie wartości zamówienia 461 KB 138
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie PPUH Vitaro 87 KB 142
pdf Wezwanie do zawarcia umowy 1 MB 129
pdf Wniosek w sprawie wszczecia postępowania 811 KB 118
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Impuls colsulding 87 KB 136
pdf Zbiorcze zestawienie punktacji 416 KB 118
pdf Oerta Usługi Projektowe Atonina Gwozda 1 MB 115
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 891 KB 109
pdf Aneks z dnia 16.05..2019 do umowy nr 5.1.2019 z dnia 582 KB 494
pdf Aneks z dnia 07.05.2020 do mowy nr 5.1.2019 z dnia 02.04.2019 571 KB 117
pdf Informacja Wojewody Lubelskiego z dn. 17 sierpnia 2020 226 KB 120
pdf Informacja Wojewody Lubelskiego z dn. 10 sierpnia 2020 2 MB 99
pdf umowa nr 2. 2019 Flisbud 15 MB 138
pdf Gmina Telatyn 28 04 2020 564 KB 111
pdf Gmina Telatyn 16 03 2020 929 KB 118
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 MB 120
pdf Wykonanie audytu energetycznego 9 MB 118
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRUH Vitaro 2 MB 150
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powersun 1 MB 135
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Impuls consuling Sp z.o.o 2 MB 109
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Biuro Architektoriczne Janusz Lewowski 1 MB 115
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agrox Sp.z. o.o 2 MB 129
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Powersum Sp z.o.o 1 MB 135
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Impuls consuting Sp z.o.o 2 MB 162
pdf Zarządzenie nr 2.2016 495 KB 120
pdf wysłanie ogłoszenia do BZP96420-2016 97 KB 108
pdf Wyniki komisji 610 KB 130
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Powersun 86 KB 143
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Biuro Architoniczne 86 KB 146
pdf Formularz wniosku o mapę 269 KB 120
doc Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy 2020-1 88 KB 135
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 25-09-2019 - opinia prawna 2 MB 131
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 04-07-2019 2 MB 127
pdf KNR.042.5.1.2020 z dnia 14-02-2020 1 MB 128
pdf KNR.042.5.1.2019 z dnia 24-06-2019 689 KB 111
pdf FLISBUD z dnia 10.10.2019 875 KB 123
pdf FLISBUD z dnia 02-10-20219 1 MB 148
pdf Umowa 1.1.2019 Doradztwo i Reklama 3 MB 132
pdf Protokół odbioru Doradztwo i Reklama 673 KB 177
doc Zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny 2020 43 KB 87
doc zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta 2020 56 KB 88
pdf KNR.042.5.2.2020 z dnia 14-03-2020 577 KB 154
doc zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich 2020 46 KB 112
pdf Pismo główne 162 KB 100
doc formularz zgłoszenia 280 KB 77
pdf Regulamin-konkursu-Rolnik-z-Lubelskiego-2020 198 KB 72
pdf Regulamin konkursu fotograficznego 285 KB 70
doc DEKLARACJA - Z-N RODO 60 KB 131
pdf DEKLARACJA - Z-N RODO 143 KB 119
pdf WZÓR - RETENCJA - umowa dla mieszkańców - TELATYN 377 KB 117
pdf Wzór wniosku o mapę 280 KB 305
pdf Prezentacja - Telatyn 772 KB 107
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 29-08-2019 717 KB 148
pdf KNR.042.5.3.2019 z dnia 30-07-2019 649 KB 149
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Agrox 85 KB 129
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 15 1 MB 141
pdf ogłoszenie wykonanie audytu 739 KB 175
pdf Odpowiedż 459 KB 149
pdf Informacja o wysokości środków 249 KB 132
pdf Informacja o spełnieniu warunków w postepowaniu 1 MB 120
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 4 662 KB 127
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 3 134 KB 128
pdf dotyczy realizacji umowy 2.2016 2 1 MB 102
pdf Dotyczy realizaci umowy 2.2016 1 865 KB 142
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 9 1 MB 185
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 14 224 KB 157
pdf KNR.042.5.4.2019 z dnia 26-09-2019 848 KB 158
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 13 1 MB 112
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 12 1 MB 139
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 11 542 KB 125
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 10 1 MB 147
pdf Protokół z dnia 18-07-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 682 KB 123
pdf Protokół z dnia 05-09-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 1 MB 117
pdf Protokół z dnia 04-10-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 969 KB 203
pdf Pismo przewodnie z dnia 02-04-2019 523 KB 117
pdf KNR.042.5.6.2019 z dnia 14-10-2019 2 MB 210
pdf KNR.042.5.5.2019 z dnia 07-10-2019 879 KB 134
pdf Karta-zgloszenia-na-rajd-rowerowy 57 KB 6