Kolejne dofinansowanie na drogi w Gminie Telatyn – aż 80 % dofinansowania do inwestycji!!!

Dzięki dobrej współpracy Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie i poprawnie złożonym wnioskom, kolejne duże środki finansowe trafią do budżetu Gminy Telatyn na infrastrukturę drogową w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Umowa na to zadanie została podpisana 29 lutego br w Urzędzie Wojewódzkim przez Wójta Gminy pana Dariusza Kozłowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika pana Tomasza Szarugi.

Należy podkreślić, że Gmina Telatyn znalazła się wśród 10 gmin województwa lubelskiego, które otrzymają środki finansowe na remont i przebudowę dróg. Jak zwykle środki te zostaną bardzo dobrze wykorzystane i będą służyły poprawie życia mieszkańców. Wartość zadania wyniesie ponad 630 tys. zł.

Fot. LUW w Lublinie