Pouczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim dotyczące aktualizacji danych Rejestru Podmiotów Paszowych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim.