Droga w Żulicach została oddana do użytku

Zakończyła się kolejna inwestycja w gminie Telatyn, w ramach której przebudowano odcinek drogi w Żulicach o długości blisko 1 km.

Prace remontowo – budowlane w miejscowości Żulice zakończyły się w maju, a trwały od października ubiegłego roku. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na 948 metrowym odcinku drogi. Powstały również nowe zjazdy i przepusty, które zapobiegną występowaniu oberwań skarpy. Zostały one uformowane w taki sposób aby spływ wód nie powodował również zalewania terenów przyległych. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych za łączną kwotę 564 740,91zł. Dofinansowanie wyniosło 70%, natomiast 30% pochodziło ze środków własnych gminy.