Remont drogi wojewódzkiej nr 852 w Nowosiółkach

Droga wojewódzka nr 852 Józefówka – Nowosiółki – Witków na odcinku Nowosiółki – Nowosiółki Osada o długości 1 km. została przebudowana. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz pobocza, które zostały utwardzone kruszywem łamanym. Zadanie w 100 % zostało sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu województwa lubelskiego – z Urzędu Marszałkowskiego.