Dofinansowanie dla Jednostek OSP z Gminy Telatyn

Trzy jednostki OSP z Gminy Telatyn: OSP Telatyn (11 800,00zł.), OSP Nowosiółki (12 000,00zł) i OSP Poturzyn (11 800,00zł.) otrzymały dofinansowanie w ramach Otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na wyposażenie wozów strażackich. Celem jest, by zakupiony sprzęt poprawił skuteczność działań ratowniczo – gaśniczych i gotowość operacyjną oraz zapewnił bezpieczeństwo członków biorących w działaniach ratowniczych prowadzonych na rzecz rolników i członków ich rodzin.

W imieniu Prezes KRUS pani Aleksandry Hadzik symboliczne czeki  wręczył Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński. Podczas spotkania obecni byli także: Starosta Powiatu Tomaszowskiego pan Henryk Karwan, Sekretarz Powiatu pan Dariusz Czop, Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskiem oraz Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski. Czeki odebrali przedstawiciele poszczególnych Jednostek OSP z terenu Gminy Telatyn: druhowie Stanisław Kwiecień i Grzegorz Rycko z OSP Poturzyn, druhowie Łukasz Grabczuk i Zbigniew Wrona z OSP Nowosiółki i druhowie Janusz Szewc i Daniel Kotowicz z OSP Telatyn. Dofinansowanie z KRUS otrzymało 19 jednostek z powiatu tomaszowskiego na łączną kwotę 186 800,00zł.

Strażacy – Ochotnicy z Gminy Telatyn po raz kolejny dziękują Posłowi na Sejm RP panu Tomaszowi Zielińskiemu za wsparcie i pomoc przy realizacji wszelkich strażackich projektów.