Zajęcia psychologiczne dla seniorów z Gminy Telatyn

W piątek, 22 października br Seniorzy z Gminy Telatyn uczestniczyli w spotkaniu w ramach programu antyprzemocowego ,,Od Przedszkola do Seniora”, które miało miejsce w Centrum Kultury w Nowosiółkach. Oprócz seniorów w spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski oraz  pracownik sprawujący opiekę nad seniorami z ramienia Urzędu Gminy pani Ewelina Galant-Woźniak. Zajęcia prowadziły panie: Anna Ryś – pedagog, specjalista reintegracji zawodowej i Katarzyna Zwolak – Grzyb – psycholog ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach. Były to ćwiczenia sprawdzające i trenujące pamięć u seniorów. Dodatkowo z wykładem nt. bezpieczeństwa seniorów, różnego rodzaju oszustw i zdarzeń w których seniorzy mogą poczuć się zagrożeni wystąpił st. asp. Marek Niedziółka z Posterunku Policji w Łaszczowie, sprawujący opiekę dzielnicowego nad Gminą Telatyn.