Awanse zawodowe w Szkole im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Telatynie

Dnia 1 września br Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, w Urzędzie Gminy Telatyn dokonał uroczystego wręczenia aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Telatynie pani Małgorzacie Śliczniuk – Loda. Pani Dyrektor będzie pełniła swoje obowiązki do 31.08.2028 roku.

Awanse zawodowe zostały wręczone również paniom nauczycielkom – pani Iwonie Jaśkiewicz i pani Sylwii Adamczuk, które otrzymały akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Gratulujemy i życzymy sukcesów na powierzonych stanowiskach.