Zarządzenie Wójta Gminy Telatyn Nr 76/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Wójta Gminy Telatyn w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Programu współpracy Gminy Telatyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf uchwała projekt 26 KB 47
pdf zarządzenie Nr 76-2023 278 KB 44
pdf projekt 241 KB 47