Zapraszamy na Warsztaty wokalno – muzyczne

Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn ogłasza nabór na Warsztaty wokalno – muzyczne dla dwóch grup dzieci i młodzieży, które lubią śpiew. Warsztaty będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora.

Zapraszamy kl. I – IV i klasy V – VIII

Zapisy trwają do dnia 14 lipca 2022 roku.

Tel. 84 66 13 718 (Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn)

Tel. 84 66 13 110 (Urząd Gminy Telatyn)

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”