Gratulacje dla pana Łukasza Pryciuka

Gospodarstwo Rolne pana Łukasza Pryciuka z Dutrowa zostało docenione przez Komisję Konkursową i nagrodzone I miejscem w XIX Ogólnokrajowym Konkursie pn. ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” na etapie regionalnym, organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem konkursu była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad.

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce podczas XXXIV Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych 2 lipca br w Sitnie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!