Zapraszamy do udziału w Konkursie Wielkanocnym

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Telatyn – dzieci i młodzież szkolną, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, twórców ludowych, artystów – plastyków do udziału w II edycji Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę wielkanocną. Upowszechnianie tradycji Świątecznych i przekazywanie o nich wiedzy, to piękny sposób na wielopokoleniowa integrację i ocalenie od zapomnienia naszej twórczości ludowej.
Organizatorem konkursu jest:

 1. Pani Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 3. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
 4. Muzeum Wsi Lubelskiej
  Celem konkursu jest:
 5. Upowszechnianie tradycji i folkloru związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych
 6. Popularyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy wielkanocnej w polskiej obrzędowości ludowej
 7. Ocalenie od zapomnienia typowych dla Regionu forma twórczości ludowej i powrót do tradycji związanych z okresem wielkanocnym
 8. Stworzenie Izby Pisanki Lubelskiej i zapewnienie jej stałego dopływu eksponatów
 9. Poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów świątecznych oraz tradycyjnych technik wyrobu palm i pisanek
 10. Aktywizacja mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek i palm wielkanocnych
  Prace można wykonać w czterech kategoriach konkursowych:
  1.Pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną
  a) dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia
  b) młodzież od 15 roku życia i dorośli
  c) praca zbiorowa
 11. Pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną
  a) dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia
  b) młodzież od 15 roku życia i dorośli
  c) praca zbiorowa
 12. Palma wielkanocna wykonana techniką tradycyjną
  a) dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia
  b) młodzież od 15 roku życia i dorośli
  c) praca zbiorowa
 13. Palma wielkanocna wykonana techniką współczesną
  a) dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia
  b) młodzież od 15 roku życia i dorośli
  c) praca zbiorowa

Pisanki tradycyjne muszą być wykonane zgodnie z technikami tradycyjnymi wraz z dawnymi wzorami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny i jej subregionów. Pisanki współczesne muszą być zbliżone wielkościowo do naturalnej wielkości jaj ( np. kurzych, gęsich, strusich) materiały i technika jest dowolne. Palmy tradycyjne jak i współczesne nie mogą przekraczać wysokości jednego metra. Palmy tradycyjne muszą być wykonane wyłącznie z naturalnych surowców.

Prace wraz z kartą zgłoszeniową (do pobrania) należy dostarczyć do Urzędu Gminy Telatyn do dnia 3 marca 2021 roku, do godz. 14.00. Spośród prac Gminna Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Telatyn Pana Dariusza Kozłowskiego wybierze po 1 pracy z każdej kategorii i przekaże je do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, celem dostarczenia ich do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu.
Prace biorące udział w konkursie będą oceniane przez Komisje Konkursowe, które dokonają oceny m.in. pod kątem:

 1. Trafności wykorzystanych materiałów
 2. Oryginalności wykonania pracy
 3. Estetyki i stylizacji wykonania pracy.
  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28 marca 2021 roku podczas wspólnej imprezy tradycyjno – obrzędowej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf zgłoszenie 220 KB 138