Drogi w gminie Telatyn są przejezdne !!!

Mimo trudnej sytuacji związanej z intensywnymi opadami śniegu i tym samym z przejezdnością dróg udało się doprowadzić do ich przejezdności i dostępu do szkół, obiektów ochrony zdrowia i instytucji użyteczności publicznej.  Na chwilę obecną drogi w Gminie Telatyn są przejezdne. Przypominamy, że obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządcy drogi. Takimi zarządcami w odniesieniu do dróg są też samorządy – odpowiednio dla dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Do obowiązków mieszkańców należy zaś uprzątnięcie chodnika znajdującego się przy własnej posesji. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję odśnieżania dróg oraz osobom, które koordynowały te działania. Jesteśmy wdzięczni za Państwa postawę, empatię, solidarność oraz wyrozumiałość w oczekiwaniu na pomoc.