Warsztaty rękodzielnicze w Telatynie

,,Piękno wsi telatyńskiej” – pod takim tytułem odbyły się w Wiejskim Centrum Turystyki i Promocji Wsi Telatyn warsztaty rękodzielnicze poświęcone pamięci pochodzącego z Nowosiółek Edwarda Rastawieckiego – wielkiego kolekcjonera i mecenasa sztuki. Warto w tym momencie sięgnąć do historii, by poznać jego życie i zamiłowanie by zrozumieć dlaczego stał się on inspiracją do zorganizowania warsztatów. Otóż Edward Rastawiecki odbywając liczne podróże po Europie Rastawiecki szukał źródeł do dziejów polskich a podróżując po Polsce kompletował  kolekcję dzieł sztuki, gromadził monety i obrazy. Jak podają liczne źródła, kolekcjonerstwo Rastawieckiego było przejawem patriotyzmu w czystej postaci a motorem jego działań była wyłącznie potrzeba służenia narodowi polskiemu, poprzez zebranie możliwie pełnej kolekcji różnych dzieł sztuki związanych z Polską. Analizując życie barona Rastawieckiego da się zauważyć, że mimo wielu zainteresowań z największym oddaniem zbierał obrazy, które kolekcjonował skrupulatnie wedle przyjętego przez siebie klucza. Były to w szczególności prace nieżyjących artystów polskich lub w Polsce działających, epoki stanisławowskiej oraz wieku XIX, o bezspornym autorstwie. Zbierał również szkice malarskie i miniatury. Jego zbiór liczył ponad 200 obrazów i około 4 tys. szkiców, nabywanych pojedynczo.

Warsztaty w Telatynie odbyły się w trybie dwudniowym 16 i 23 września 2021 roku, uczestniczyły w nich dwie grupy po 20 osób, które pod czujnym okiem instruktorki pani Joanny Patron – właścicielki Zamojskiego Centrum Rękodzieł ,,W ramach sztuki” wykonywały obraz. Dzieło, które swoją tematyką nawiązywało do rolniczego regionu Gminy Telatyn, przy wykorzystaniu zbóż, ziół i roślin pochodzących z telatyńskich pól. Spotkanie warsztatowe stało się dla wielu osób inspiracją do stworzenia pięknego, unikatowego obrazu. Każda powstała praca była bowiem niepowtarzalna a wykonana samodzielnie przez uczestników warsztatów stała się powodem do dumy i zachętą do dalszego tworzenia.

,,Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu ,,Patriotyzm Jutra”