Uroczystości patriotyczne w Telatynie

,,Pamięć historyczna odgrywa bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnej. Tworzy więź międzypokoleniową oraz pozwala spojrzeć na teraźniejsze problemy z uwzględnieniem przeszłości historycznej, jakże bolesnej dla narodu polskiego, o której nam potomnym trzeba pamiętać. Jak bowiem pisał Zbigniew Herbert ,,naród, który traci pamięć, traci również sumienie” – tymi słowami swoje przemówienie okolicznościowe rozpoczął Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski podczas uroczystości patriotycznych upamiętniające bohaterów poległych w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny w latach 1939 – 1945, które odbyły się 26 września 2021 roku w Telatynie. W wydarzeniu tym uczestniczyły poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Telatynie i Światowego Związku Żołnierzy AK – rejon Telatyn oraz zaproszeni goście:  Starosta Powiatu Tomaszowskiego pan Jarosław Korzeń, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica, Radny Rady Powiatu pan Jan Kowalczyk, Radni Gminy Telatyn na czele z Przewodniczącym Rady Gminy panem Jarosławem Romanowskim, społeczność szkolna wraz z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Telatynie paniami: Barbarą Wójcik i Agnieszką Dobrowolską, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn pani Alicja Górnik, Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz mieszkańcy Gminy Telatyn. Służby mundurowe reprezentowali:  chor. szt. SG Anna Świder z Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie i st. chor. szt. Grzegorz Śrutwa z Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie. Obecni byli również: druh Jacek Gala – Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie oraz poszczególni przedstawiciel poszczególnych jednostek OSP, harcerze z 19 DH Modrzewie im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Telatynie wraz z opiekunem drużynowym Henrykiem Szarugą oraz zuchy ,,Ogniki” z paniami Katarzyną Sienkiel i Izabelą Kozak.  Mszę św.  w intencji bohaterów poległych w walkach w latach 1939-45 odprawił Proboszcz parafii pw. Krzyża św. w Żulicach ks. Andrzej Bastrzyk. Oprawę muzyczną przygotowała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Tomaszowa Lubelskiego pod batutą kapelmistrza mjra Bogdana Pałczyńskiego.

Część artystyczną po Mszy św. przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Telatynie: Oliwia Pieprzowska, Martyna Rajtak, Julia Bednarczuk, Martyna Romańczuk, Kamila Nogas, Jakub Szaruga, Sebastian Piskor i Piotr Wilk pod opieką nauczycieli: pań Małgorzaty Pelczar, Agnieszki Dobrowolskiej, Małgorzaty Śliczniuk – Loda oraz pana Bogusława Wójcika.  Z krótkim koncertem pieśni patriotycznych wystąpiła również Orkiestra Dęta OSP. Następnie w uroczystym pochodzie uczestnicy przeszli pod pomnik bohaterów poległych w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny w latach 1939-1945 w Telatynie, gdzie odśpiewano Hymn Polski oraz Rotę  i jako wyraz hołdu złożono kwiaty i zapalono znicze.