W Gminie Telatyn kończą się szkolenia komputerowe w ramach mikroprojektu – ,,Cyfrowa Gmina Telatyn”

w Gminie Telatyn ostatnia z 10 grup szkoleniowych rozpoczęła bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach mikroprojektu  ,,Cyfrowa Gmina Telatyn”.  Na 100 zakwalifikowanych uczestników projektu, przeszkolonych zostało już 90 osób. Gmina realizuje projekt ,,Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej” realizowany w ramach działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Szkolenia odbywały się w czterech kategoriach wiekowych i uczestniczyli w nich mieszkańcy Gminy Telatyn powyżej 25 roku życia. Każdy z uczestników pracował w 10 osobowych grupach pod czujnym okiem instruktora. Szkolenia odbywają się w budynku Urzędu Gminy Telatyn i zakończą się w lutym.