Spotkanie informacyjne w Starostwie Powiatowym

Delegacje z poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich aktywnie działających na terenie Gminy Telatyn uczestniczyły dnia 4 lutego br w spotkaniu, dotyczącym prowadzenia uproszczonej księgowości, jakie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim. Oprócz licznie przybyłych pań z całego powiatu tomaszowskiego, w spotkaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński, Kierownik ARiMR w Tomaszowie Lub pan Stanisław Bondyra, Naczelnik Urzędu Skarbowego pan Leszek Piwko, Pełnomocnik d/s obsługi KGW z ramienia ARiMR pan Piotr Kielar, Starosta Powiatu Tomaszowskiego pan Henryk Karwan i Wicestarosta Tomaszowski pan Jarosław Korzeń jako gospodarze miejsca. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu oraz Dariusz Czop Sekretarz Powiatu. Na spotkaniu, oprócz prelekcji dotyczących rejestracji i przygotowania sprawozdania do ARiMR, udzielono wiele istotnych informacji i wskazówek dotyczących rozliczenia dofinansowania uzyskanego z ARiMR oraz prowadzenia księgowości. Spotkanie miało charakter nie tylko teoretyczny ale również praktyczny. Panie zadawały liczne pytania, na które odpowiadali specjaliści z danej dziedziny. Dodatkowo, aby zobrazować każde zagadnienie podawano wiele przykładów, które przybliżały poruszaną tematykę. Prezentację w zakresie sprawozdawczości do ARiMR przedstawił pan Piotr Kielar, zaś Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński  zapoznał Panie z prowadzeniem ewidencji przychodów i kosztów. W ramach szkolenia, wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowane przez biuro poselskie Posła Tomasza Zielińskiego materiały szkoleniowe.