Uroczyste otwarcie Klubu seniora w Telatynie

Mszą św. w intencji seniorów, którą odprawił Proboszcz parafii w Żulicach ks. Andrzej Bastrzyk,  rozpoczęły się uroczystości otwarcia Klubu seniora w Telatynie. Dalsza część wydarzenia miała miejsce już przy odnowionym budynku Klubu seniora, który został przekazany do użytkowania naszym seniorom. Słowo powitania do wszystkich skierował Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, który nie tylko powitał obecnych ale też podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego dzieła. Po części oficjalnej, przemówieniach, życzeniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświecenie obiektu. Następnie Seniorzy i zaproszeni goście zwiedzili Klub seniora a następnie udali się na poczęstunek.

W uroczystości oprócz gospodarza gminy – Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego i  bardzo licznie przybyłych seniorów na czele ze swoją Przewodniczącą panią Haliną Szczerbińską uczestniczyli zaproszeni goście: ks. Andrzej Bastrzyk i ks. Jerzy Rzeszowski, pan Wiesław Cielica – Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, pan Dariusza Czop – Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego, Skarbnik Gminy pan Tomasz Szaruga, Sekretarz Gminy pani Małgorzata Bryk, która odczytała list od pana Roberta Bondyry – Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz pracownicy Urzędu Gminy Telatyn, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Telatynie pani Małgorzata Śliczniuk – Loda oraz Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik. Posła na Sejm RP pana Tomasza Zielińskiego reprezentowała pani Ewelina Galant- Woźniak, która odczytała list i przekazał kosz upominkowy. Obecni byli również goście z Lublina Prezes Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego pan Marek Drączkowski i współpracujący z naszą gminą z ramienia Fundacji pan Adrian Szumowski, którzy wspomagają nas w działaniach projektowych dotyczących Klubu Seniora. Swoim występem uroczystość uświetniły nasze lokalne zespoły –  Zespół śpiewaczy Lawenda i Zespół Artystyczny Fermata, które przygotowały krótki występ dla seniorów.

Klub Seniora powstał w dawnym budynku SKR, który został wyposażony i dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Seniorzy mają do dyspozycji odnowione wnętrza, program zajęć i przede wszystkim możliwość prowadzenia życia towarzyskiego, na które przez lata ciężkiej pracy nie mieli zbyt wiele czasu. Całkowity koszt projektu to ponad 1400 000,00zł. Jak podkreślił w swoim przemówieniu Wójt Gminy Telatyn – ,,Głównym celem Klubu  jest aktywizacja społeczna naszych seniorów oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego. Nasi Seniorzy chętnie biorą udział w zajęciach  integracyjnych, uroczystościach okolicznościowych, kulturalnych oraz spotkaniach z zaproszonymi gośćmi. Są zawsze chętni do współpracy. Klub Seniora taki jak nasz, jest najlepszym dowodem na to, że realizowanie większości życiowych aspiracji nie podlega ograniczeniom wieku – a liczą się przede wszystkim chęci i otwarty umysł. Obecnie Klub liczy ponad 70 osób – ludzi aktywnych – młodych sercem i duchem. Świadczy to o tym , że atmosfera w klubie jest dobra i ludzie chcą ze sobą przebywać. Od samego początku Przewodniczącą Klubu jest pani Halina Szczerbińska – osoba, która zawsze wspiera nasze gminne działania.”

Dziękujemy wszystkim osobom bez których to dzieło, jakim jest Klub seniora w gminie Telatyn nie mogłoby się stać realne.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne,11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Tytuł projektu: Klub Seniora w Gminie Telatyn