Smakuj Lubelskie i nakręć film!

Ruszyła już trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący Województwo Lubelskie.
Jeśli podróże są dla Was pasją szukania, odkrywania, chodzenia mniej oczywistymi ścieżkami – zapraszamy do odwiedzenia Lubelskiego i nakręcenia filmu. Czekamy na Wasze opowieści, które mogą bawić lub wzruszać. Pokażcie nam Lubelskie widziane z Waszej perspektywy. Może to być film prezentujący różne rodzaje aktywności np. na rowerze lub w kajaku, ciekawe wydarzenia, atrakcje turystyczne, walory przyrodnicze. Ciekawym pomysłem może być również film promujący tradycje czy kulturę regionu lubelskiego. Najważniejsze, żeby Wasza opowieść była inspiracją do odwiedzenia regionu i nawiązywała do hasła: „Lubelskie. Smakuj życie!”.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców: amatorów, profesjonalistów i miłośników filmu, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców/opiekunów). Nagrodzone Filmy będziemy chcieli wykorzystywać do promocji Województwa Lubelskiego w Polsce jak i za granicą.
Celem konkursu jest przygotowanie Pracy Konkursowej w ramach której będzie opowiedziana unikalna opowieść inspirująca do odwiedzenia Województwa Lubelskiego. Uczestnicy konkursu nagrają krótkometrażowe materiały filmowe pokazujące w sposób pozytywny aktywne formy spędzania czasu oraz atrakcje turystyczne na terenie województwa lubelskiego i związanego tematycznie z hasłem: „Lubelskie. Smakuj życie!”. Po rozstrzygnięciu konkursu zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.
Zapraszamy do zgłaszania filmów wykonanych techniką cyfrową (kamerą, aparatem fotograficznym lub telefonem).
Konkurs ma dwie kategorie, w których można zgłaszać Prace Konkursowe: film trwający do 15 sekund oraz film trwający od 15 sekund do 3 minut.
Dla autorów najciekawszych prac w danej kategorii czekają nagrody: I nagroda: karta zakupowa o wartości 2000 zł II nagroda: karta zakupowa o wartości 1500 zł III nagroda: karta zakupowa o wartości 1000 zł – oraz trzy wyróżnienia, które zostaną nagrodzone kartą zakupową o wartości 500 zł.
Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione osoby otrzymają również zestaw promocyjny „Lubelskie. Smakuj życie!”.
Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Termin nadsyłania filmów mija 10 października 2023 r.
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE? Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga przesłania Pracy Konkursowej za pomocą jednej z poniższych metod: 1) na płycie CD/DVD lub nośniku pendrive. Karta Zgłoszenia wraz z Pracą Konkursową należy przesłać pocztą lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Promocji, Sportu i Turystyki, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub dostarczyć osobiście (z dopiskiem: „KONKURS FILMOWY”). 2) za pomocą linku do pobrania z serwisów Wetransfer.com lub Google Drive na adres email: konkurs.filmowy@lubelskie.pl wraz z wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartą zgłoszenia. W tytule należy wpisać „KONKURS FILMOWY”.
Regulamin oraz Karta Zgłoszenia dostępne są na stronie www.promocja.lubelskie.pl
WYBÓR LAUREATÓW KONKURSU Wyboru dokona Komisja składająca się z osób posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie sztuki filmowej oraz pracowników Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki UMWL w Lublinie. Pełny skład Komisji zostanie podany na stronie: www.promocja.lubelskie.pl.
WYNIKI KONKURSU: Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystej Gali w terminie i miejscu ustalonym przez UMWL. Nagrodzone i wyróżnione w Konkursie filmy będą wyświetlane na stronie internetowej UMWL oraz na profilach społecznościowych prowadzonych przez UMWL.
Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – Oddział Turystyki – tel. 81 44 16 786 lub sekretariatu 81 44 16 789, email: promocja@lubelskie.pl