Uczniowie Ekologicznie świętowali Pierwszy Dzień Wiosny

26 marca 2019 roku, w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się już po raz kolejny Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny. Tytułem wprowadzenia zgromadzeni uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście: Pan Mieczysław Szaruga Sekretarz Gminy Telatyn i Pani Elżbieta Szumarek Specjalista Służby Leśnej z Nadleśnictwa Mircze obejrzeli inscenizację pt. „W harmonii z przyrodą” przygotowaną przez uczniów z klas I-IV oraz dwóch grup tanecznych. W krótkiej części artystycznej uczniowie wskazali na niebezpieczeństwa jakie zagrażają Ziemi ze strony człowieka oraz zachęcali do działań na rzecz ochrony środowiska. Ważnym wydarzeniem Ekologicznego Pierwszego Dnia Wiosny był Pokaz Mody Ekologicznej w wykonaniu dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów klas I- V oraz rodziców. Wszyscy zaprezentowali przepiękne stroje wykonane wyłącznie z surowców wtórnych. W dalszej części spotkania nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom VI Gminnego Konkursu Ekologiczno- Zdrowotnego w języku angielskim dla klas V-VII. Łącznie, do konkursu przystąpiło 6 przedstawicieli ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie i 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Poturzynie. Uczniowie zostali wcześniej wytypowani drogą eliminacji szkolnych. W trakcie konkursu Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko znajomością rozszerzonego słownictwa z zakresu ekologii i zdrowia ale też zrozumieniem tekstu i wiedzą ekologiczno- zdrowotną oraz rozwiązać quiz ekologiczny. Komisja w składzie: Monika Kiper, Magdalena Szymańska oraz Bogdan Tucki przyznała następujące miejsca:

 

I miejsce – Paweł Ratyna SP Telatyn

 

II miejsce- Emilia Gala SP Poturzyn

 

III miejsce- Martyna Kontkiewicz SP Telatyn

 

IV miejsce- Martyna Buczak oraz Dorota Lepionka SP Poturzyn 

 

V miejsce- Szymon Skreczko SP Telatyn

 

Nagrody za udział w konkursie:

 

SP Telatyn: Kamila Nogas, Marta Lizak, Natalia Nogas, SP Poturzyn: Nikola Sobuś.

 

Nagrody dla uczestników konkursów ufundował Pan Dariusz Kozłowski Wójt Gminy Telatyn, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mircze oraz Dyrektor Szkoły.

 

Tego dnia można było obejrzeć wystawę zabawek ekologicznych z surowców wtórnych wykonanych przez uczniów klasy VI i III gimnazjum pod kierunkiem p. Wiesławy Przytuła. Nad przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy czuwały Panie: Janina Tucka, Alicja Herman i Magdalena Szymańska.