Parasol ,,WOT” w Zamościu

28 marca br Sekretarz Gminy Telatyn pan Mieczysław Szaruga uczestniczył w spotkaniu jakie odbyło się w Klubie Garnizonowym w Zamościu, podczas którego Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, przedstawiciele samorządów, służb, inspekcji oraz straży wspólnie dyskutowali i ćwiczyli scenariusze potencjalnych sytuacji kryzysowych w regionie. W spotkaniu zorganizowanym przez żołnierzy 2 LBOT uczestniczyło ponad 70 osób, na co dzień są odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe w powiatach: zamojskim, hrubieszowskim, tomaszowskim, biłgorajskim i janowskim. Są to powiaty wchodzące w stały rejon odpowiedzialności 25 batalionu lekkiej piechoty w Zamościu. Uczestnicy warsztatów, w ramach gry decyzyjnej, mieli okazję wspólnie przećwiczyć scenariusz potencjalnej sytuacji kryzysowej, jaka może wystąpić w regionie. Dodatkowo, podczas spotkania uczestnicy mieli również okazję zapoznać się ze sprzętem i wyposażeniem, jakim dysponuje lubelska brygada, który może być użyty podczas niemilitarnych sytuacji kryzysowych w regionie. Celem warsztatów było wspólne wypracowanie rozwiązań zapewniających sprawną koordynację udziału 2 LBOT w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego w powiatach i gminach. Ważnym aspektem spotkania było zbudowanie relacji i zapoznanie z możliwościami, jakimi dysponuje lubelska brygada, aby wspierać samorządy i służby ratownicze podczas niemilitarnych sytuacji kryzysowych, takich jak katastrofy i klęski żywiołowe.